Đêm Huy Hoàng

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy nghìn năm mới vươn lên khỏi lòng đất, đơm hoa kết trái. Phàm là người tu luyện võ công, bất kể theo trường phái nào, khi sử dụng loại quả này đều có thể gia tăng công lực bội phần.

Nay, những kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ vừa loan tin Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim sắp xuất hiện trở lại, và ở những khu vực muôn trùng hiểm trở như Trường Bạch Sơn quanh năm tuyết giá, hoặc có thể là Mạn Bắc Thảo Nguyên xa xôi cách trở. Thiên hạ xôn xao, giang hồ lại sắp một phen biến động, giao tranh...

Thời Gian Xuất Hiện
  • Mỗi ngày trong thế giới võ lâm sẽ có 3 lần xuất hiện hạt Huy Hoàng và 3 lần xuất hiện hạt Hoàng Kim (12h đến 12h30)
Quy Trình Xuất Hiện
  • Hạt Huy Hoàng : Tại các địa điểm luyện công sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.
  • Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.
  • Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái
Hạt Huy Hoàng Đẳng cấp người chơi Nơi sinh trưởng Công dụng
Hạt Sơ Cấp Cấp 80 - 89 Ba Lăng Huyện (193/204) 500.000 điểm kinh nghiệm
Hạt Trung Cấp Cấp 90 - 119 Sa Mạc 1 (182/199) 1.000.000 điểm kinh nghiệm
Hạt Cao Cấp Cấp 120 trở lên Mạc Cao Quật (228/178) 2.000.000 điểm kinh nghiệm

 • Một ngày chỉ sử dụng được 5 quả huy hoàng

  • Hạt Hoàng Kim  : 
Vật Phẩm Đẳng cấp người chơi Nơi sinh trưởng Công dụng quả Hoàng Kim
Hạt Hoàng Kim Cấp 120 trở lên Mạc Cao Quật (239/173) 20.000.000 điểm kinh nghiệm

 • Một ngày chỉ sử dụng được 1 quả hoàng kim