Phong Kỳ

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


● Thời Gian Làm nhiệm vụ : Tất cả các giời trong ngày. Và mỗi ngày các bạn có 2 giờ để làm nhiệm vụ.

● NPC : Dịch quan

Giới thiệu sơ lược
Trong ải có rất nhiều ký hiệu làm dấu của lính mật thám, và rất nhiều mật thám Kim quốc cải trang.
Sứ giả chạm vào đủ 5 bia ký hiệu trong khu vực, xem như hoàn thành nhiệm vụ, được nhận điểm thưởng danh vọng.
Nếu sứ giả chạm vào càng nhiều bia ký hiệu và giết nhiều mật thám Kim quốc trong ải, sẽ rất có lợi đối với đẳng cấp Yêu bài.
Cách thực hiện
Bước 1: Gặp Dịch Quan ở Dương Châu hoặc Biện Kinhđể tiếp nhận nhiệm vụ.
Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, đến gặp Xa Phu sẽ được đưa vào Map Phong Chi Kỵ và sẽ gặp 1 Dịch Quan ở trong Map.
Khi bạn đối thoại với Dịch Quan sẽ bắt đầu tính giờ cho Nhiệm Vụ. Chọn dòng “bắt đầu nhiệm vụ” để tiến hành tham gia vượt ải.
Bước 2: Sau khi vào ải, đi tìm 5 điểm Tọa Độ Trinh Sát nằm ngẫu nhiên trên Bản Đồ.
Nhắp vào những điểm Tọa Độ Trinh Sát đó sẽ được điểm kinh nghiệm.
Phải nhấp vào ít nhất 5 Tọa Độ Trinh Sát thì mới hoàn thành được nhiệm vụ.
Có thể nhấp vào nhiều hơn 5 Tọa Độ Trinh Sát.
Trong ải có những con quái Kim Quốc Gian Tế, khi giết sẽ được điểm kinh nghiệm.
Bước 3: Sau khi nhấp vào đủ 5 Tọa Độ Trinh Sát có thể đến gặp sứ giải phong kỳ đối thoại.
Chọn dòng: “Đúng! Ta muốn rời khỏi”, sẽ được đưa về gặp Dịch Quan trong bản đồ, đối thoại với Dịch Quan.
Sau đó sẽ được đưa đến gặp Dịch Quan của Thành.
Đối thoại với Dịch Quan trả Nhiệm Vụ, hoàn thành nhiệm vụ.