Sự Kiện Hoa Đăng

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian diễn ra: mỗi ngày có 2 đợt (11h-20h)
  • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 80 trở lên
  • Vị trí xuất hiện: Trung Tâm Thành Thị

 

Hướng dẫn tham gia

  • Đến thời gian xuất hiện, người chơi hãy đến vị trí có thông báo trên tần số hệ thống để tìm Hoa Đăng để đối thoại xin trả lời câu hỏi.
  • Nếu trả lời đúng bạn sẽ nhận được phần thưởng, trả lời sai sẽ không nhận được gì. Trong trường hợp cả 2 nhân vật cùng đối thoại với Hoa Đăng thì ai trả lời đúng sẽ tính phần thưởng cho người đó.

Hoa Đăng xuất hiện

 

Phần thưởng khi trả lời đúng

  • Trả lời đúng liên tiếp 3 câu hỏi sẽ nhận được kinh nghiệm và phần thưởng tương ứng

 

Một số lưu ý khi tham gia

  • Hoa đăng chỉ tồn tại trong vòng 5 phút tính từ lúc thông báo xuất hiện.