Sự Kiện Đua Tốp Máy Chủ Kim Sơn[19h30 Thứ 7 Ngày 24/8/2019]

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


Thông Tin Đua Tốp Máy Chủ Kim Sơn

  • • Tên máy chủ : Kim Sơn
  • • Thời gian thử nghiệm : 11 Giờ Thứ 2 Ngày 19/8/2019
  • • Thời gian khai mở : 19:30 Thứ 7 Ngày 24/8/2019

 

Sự kiện đua tốp cao thủ :

Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 1 5.000xu 
Hạng 2 4.000xu 
Hạng 3 3.500xu
Hạng 4 3.000xu
Hạng 5 2.500xu
Hạng 6 2.000xu
Hạng 7
Hạng 8
Hạng 9
Hạng 10

Sự kiện đua tốp môn phái :

Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 1 Thiếu Lâm 1.500xu
Hạng 1 Thiên Vương
Hạng 1 Đường Môn
Hạng 1 Ngũ Độc
Hạng 1 Nga My
Hạng 1 Thúy Yên
Hạng 1 Cái Bang
Hạng 1 Thiên Nhẫn
Hạng 1 Võ Đang
Hạng 1 Côn Lôn