Sự Kiện Quốc Khánh 2-9

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


 • Thời gian: 07h00 ngày 30/8/2019
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Kiếm Khách

NPC & Vật phẩm liên quan

NPC Ghi chú

Võ Lâm Thiên Tuyệt

NPC : Lễ Quan

 • Vị trí: trung tâm của Thất đại thành thị
 • Công dụng:
  • Đổi Chiến Công Hạng 1.
  • Chức năng hoạt động đến: 10h00 ngày 15-9-2019.
Vật phẩm
Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Võ Lâm Thiên TuyệtTúi Nguyên Liệu Đánh quái tại các bản đồ luyện công 9x
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 10h00 ngày 15-9-2019.

Mảnh Cờ 1

Mở từ Túi Nguyên Liệu.

Mảnh Cờ 2

Mở từ Túi Nguyên Liệu.

Mảnh Cờ 3

Mở từ Túi Nguyên Liệu.

Mảnh Cờ 4

Mở từ Túi Nguyên Liệu.

Huân Chương Chiến Công

Đổi tại NPC Lễ Quan
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 10h00 ngày 15-9-2019.

Chiến Công Hạng 1

 • Ghép tại NPC Lễ Quan.
 • Sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Sử dụng tối đa 800 Chu Tước Bạch Ngọc/nhân vật/sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 10h00 ngày 15-9-2019.

 

Công thức ghep Chiến Công Hạng 1
Công thức Thành phẩm
Mảnh Cờ 1(x1) + Mảnh Cờ 2(x1) + Mảnh Cờ 3(x1) + Mảnh Cờ 4(x1) + Huân Chương Chiến Công(x1) Chiến Công Hạng 1

 

Chiến Công Hạng 1

 

Sử dụng Chiến Công Hạng 1 sẽ nhận thưởng đồng thời:

Cấp 60 trở lên : 300.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Phúc Duyên Lộ (Tiểu) Phúc Duyên Lộ (Trung)
Phúc Duyên Lộ (Đại) Tiên Thảo Lộ
Thiết La Hán Lục Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Mảnh An Bang Tinh Thạch Hạng Liên Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Mảnh An Bang Điền Hoàng Ngọc Bội
Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
Mảnh Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán
Ngựa Phi Vân Ngựa Bôn Tiêu
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh

 

Phần thưởng tối đa Chiến Công Hạng 1
50 Mảnh An Bang Tinh Thạch Hạng Liên
50 Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
50 Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
50 Mảnh An Bang Điền Hoàng Ngọc Bội
50 Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
50 Mảnh Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái
50 Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
50 Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán
Tín Vật Môn Phái
Ngựa Phi Vân(Hạn Sử Dụng 2 Tháng)
Ngựa Bôn Tiêu(Hạn Sử Dụng 2 Tháng)