Thông Tin Nhận Thưởng Đua Tốp Kim Sơn

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


Thông Tin Đua Tốp Máy Chủ Kim Sơn

  • • Phần thưởng nhân tại Lễ Quan vào 19h30 ngày 27/8/2019

 

Sự kiện đua tốp cao thủ :

Xếp hạng Tên nhân vật
Hạng 1 Cày Tiền
Hạng 2 Lạnh Lùng 1996
Hạng 3 Nho_Giang_Ho
Hạng 4 DauKaKu
Hạng 5 Vương Trùng Dương
Hạng 6 Hoắc Đại Ngọc
Hạng 7 Kích Vô Thần
Hạng 8 Lizzie
Hạng 9 DocChetMeMay
Hạng 10 Hoắc Nguyên Giáp

Sự kiện đua tốp môn phái :

Xếp hạng Tên Nhân Vật
Hạng 1 Thiếu Lâm Reset 1 Cuộc Tình
Hạng 1 Thiên Vương ZxThuyTrangxZ
Hạng 1 Đường Môn Ốm Nhách Đại Ka
Hạng 1 Ngũ Độc Lão Động Vật
Hạng 1 Nga My LeuLeu
Hạng 1 Thúy Yên Hằng Nga
Hạng 1 Cái Bang HuongCoNuong
Hạng 1 Thiên Nhẫn Be_Yourself
Hạng 1 Võ Đang Mad Monkey
Hạng 1 Côn Lôn Cau2.TienGiang